Вчені навчилися читати думки людей

Каліфорнійські нейрофізіологи навчили читати думки людей. Вченим вдалося створити алгоритм, який дозволяє прочитати слова, які людина не вимовляє вголос. Раніше була висунута гіпотеза, згідно з якою у людському мозку діють одні і ті ж нейрофізіологічні процеси при виголошенні промови вголос і подумки.

Дослідникам вдалося підтвердити це. Для свого експерименту вони відібрали сім добровольців з епілепсією. Випробуваним імплантували в мозок електроди для зчитування даних. Потім на екран був виведений текст Геттісберзької мови Авраама Лінкольна, інавгураційного виступу Джона Кеннеді і вірші про Шалтая-Балтая.

Добровольці, кожен окремо, вголос і про себе прочитали запропонований матеріал, а потім просто сиділи якийсь час нічого не роблячи. Коли пацієнти читали вірші й промови вголос, імпланти в їх мозку зчитували інформацію про дії нейронів.

На основі цієї електроенцефалограми була створена спектрограма, а спеціальна програма-декодер, налаштована на мозок конкретної людини, відтворювала початковий текст. Пізніше за допомогою програми-декодера порівняли нейронні імпульси під час читання пацієнтів вголос і про себе. Декодер зміг в точності відтворити слова, вимовлені добровольцями подумки.

Незважаючи на те, що алгоритм читання думок ще вимагає доопрацювання, вчені впевнені, що в майбутньому їх відкриття допоможе створити «протез» для людей з порушеною мовленнєвою функцією. Він може стати голосом таких пацієнтів для спілкування з оточуючими.

Scientists have learned to read people’s minds

California neuroscientists have learned to read people’s minds. Scientists have managed to create an algorithm that allows to read the words that the person says not out loud. Previously it has been hypothesized that in the human brain are the same neurophysiological processes in speech aloud and mentally.
The researchers were able to confirm this. For their experiment they selected seven volunteers with epilepsy. Subjects implanted brain electrodes for reading out data. Then the screen was removed the text of the Gettysburg address of Abraham Lincoln, inaugural address of John F. Kennedy and poems about Humpty Dumpty.

Volunteers, individually, out loud and silently read the suggested material, and then just sat for a while doing nothing. When patients read poems and speeches aloud, implants in their brains to read the information about the activity of neurons. Based on the electroencephalogram was created spectrogram, and special decoder that is configured on the brain of a particular person, recreating the original text.

Later using the software decoder compared neural impulses during the reading of the patients aloud and to myself. The decoder was able to re-create the words spoken by volunteers mentally. Despite the fact that the algorithm for reading the thoughts still requires further study, scientists believe that in the future their discovery will help to create a «prosthesis» for people with impaired speech function. He can be a voice for these patients to communicate with others.